POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką prywatności” określa zasady zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych obowiązujące na blogu Językowy Fitness https://jezykowyfitness.pl  

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek w Polityce Prywatności.
 2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://jezykowyfitness.pl;
 3. Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 4. Administrator – firma JĘZYKOWY FITNESS Agata Myśliborska-Błyskun, prowadząca działalność pod adresem: ul. Michała Andriollego 39/41 m.5, 05-400 Otwock, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 532 19 55 337, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem serwisu;
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
 7. Newsletter – nazwa  Listy Językowo Ciekawskich pełniącej rolę newslettera w serwisie https://jezykowyfitness.pl.
 8. Administratorem serwisu oraz Administratorem  danych osobowych Użytkownika bloga Językowy Fitness jest Agata Myśliborska-Błyskun prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JĘZYKOWY FITNESS Agata Myśliborska-Błyskun z siedzibą przy ul. Michała Andriollego 39/41 m.5, 05-400 Otwock, NIP 5321955337.
  Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania związane z niniejszą polityką prywatności, w każdej chwili może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: a.mysliborska@gmail.com.
 9. Dane Użytkownika są bezpieczne u Administratora, który korzysta z podmiotów gwarantujących odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia nikomu danych Użytkownika, nie sprzedaje ich, dostęp do nich mają jedynie upoważnione osoby.
 10. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 11. Administrator informuje, że przetwarza  Dane Osobowe Użytkownika przekazywanie w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), a także w związku z umieszczeniem komentarza na blogu (imię, adres e-mail, adres IP, treść komentarza). Dane te są przekazywane poprzez wysłanie do Administratora wiadomości e-mail, czy też skierowania zapytania drogą telefoniczną, bądź przez jakikolwiek inny kanał komunikacyjny, a także poprzez formularz dodania komentarza na blogu.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane przetwarzane są:
 2. W celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości handlowych drogą e-mailową (newsletter) na podstawie dobrowolnej zgody, którą  Użytkownik udzielił zapisując się na newsletter w serwisie;
 3. W celu opublikowania komentarza na blogu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi w związku z umieszczeniem komentarza w serwisie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy w serwisie, chyba że wcześniej Użytkownik cofnie swoją zgodę lub Administrator usunie dane Użytkownika z uzasadnionych przyczyn (w szczególności ze względu na nieodpowiednią treść komentarza: obraźliwą, wulgarną, itp.).

III Prawa Użytkownika

 1. W granicach i w przypadkach określonych przez prawo (art. 16 – 21 RODO), Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z ochroną Danych Osobowych:
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do przenoszenia danych;
 5. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraził Użytkownik i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez:

 1. Firmę hostingową, której Administrator powierza przetwarzanie danych w celu przechowywania ich na serwerze serwisu  (w tym serwerze skrzynki pocztowej). Jest to firma ProServer. Tutaj znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych tej firmy oraz ich zgodność z RODO.
 2. System do obsługi newsletterów, w celu wysyłania wiadomości e-mail (na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika).
 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Administrator nie udostępnia ani nie sprzedaje Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim, poza tymi, o których mowa powyżej.
 5. Podanie przez Użytkownika Dane Osobowe jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego podanie danych jest wymagane. Stosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis  indywidualnie. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

V pliki cookies

 1. Wykorzystanie plików Cookies w celu konfiguracji serwisu:
 2. Dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu;
 3. Rozpoznania Urządzenia Użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia serwisu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika;
 5. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 6. Zapamiętania rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.
 7. Uwierzytelnienia Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie:
 8. Utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 9. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 10. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 11. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu:
 12. Dostosowania zawartości  serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis, dopasowany do jego indywidualnych potrzeb.
 13. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
 14. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika uwzględnieniem jego lokalizacji.
 15. Analiz, badań oraz audytu oglądalności i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 16. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 1. Typy plików Cookies:
 2. Administrator stosuje dwa rodzaje Cookies– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania z serwisu  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie serwisu.
 3. Adminitrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne aby zbierać ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności.